Verkko-Kieleke suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestölehti0509129976
kieleke@lists.utu.fi

Suomen kieli ja ai mikä tutkimus

Toivotan uudet ja vanhat opiskelijat tervetulleiksi Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineeseen! Oppiaineemme mahdollisuudet eivät radikaalisti poikkea siitä, mitä myös muissa yliopistoissa voi opiskella, mutta oppiaine on samalla kerrassaan ainutlaatuinen: missään muualla maailmassa ei ole oppiainetta nimeltä suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Käytännössä oppiaine jakautuu kahteen linjaan, joista suomen kielen linjalla on enemmän niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa, mutta suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla kieliä on verrattomasti enemmän.

Sekä suomen kieltä että suomalais-ugrilaista kielentutkimusta voi opiskella myös muualla, mutta Turun yliopistossa nämä kaksi tieteenalaa ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät varsinaista eroa heti huomaakaan, sillä alkuvaiheessa eli perusopintoja suorittaessaan ns. fennistit ja fennougristit suorittavat aivan samat kurssit. Linjat alkavat eriytyä vasta aineopinnoissa. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan erottaa suomen kielen linjasta se, että suomalais-ugrilaisia eli uralilaisia kieliä on kymmenittäin. Siinä missä suomen kielen opiskelijat syventyvät vain yhteen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla kaikki opiskelevat ainakin unkaria ja jotain saamelaiskieltä. Erillisinä sivuaineina oppiaineen puitteissa voi opiskella myös Unkarin kieltä ja kulttuuria sekä Viron kieltä ja kulttuuria. Muitakin kieliä riittää: esimerkiksi lukuvuonna 2023–2024 opetetaan – unkarin, viron ja koltansaamen lisäksi – mordvalaiskieliin kuuluvaa mokšaa ja maria, joiden tutkimuksessa Turun yliopistolla on pitkät perinteet.

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus keskittyy yhtäältä moniin yksittäisiin kieliin mutta toisaalta myös niiden yhteiseen menneisyyteen, johon koko tieteenalan olemassaolo perustuukin. Myös yksittäisten sukukielten kursseilla tutustutaan niiden historialliseen kehitykseen – ja se tekeekin sukukieliin tutustumisesta helpompaa – ja erikseen on kursseja, joissa keskitytään juuri kielihistorian kysymyksiin uralilaisesta kantakielestä lähtien. Lisäksi oppiaineemme on mukana eurooppalaisessa fennougristiikan opetusverkostossa, jossa jo perustutkintovaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua moniin muihin kieliin ja asioihin, joiden opettamiseen yksittäisissä pienissä oppiaineissa ei ole loputtomasti voimavaroja. Verkosto tarjoaa myös oivan mahdollisuuden tutustua muiden maiden fennougristeihin.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen nimessä nähtävä tutkimus tarkoittaa sitä, että alan tehtävät ja myös opiskelijat ovat tutkimuksellisesti suunta