Verkko-Kieleke suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestölehti0509129976
kieleke@lists.utu.fi

Verkko-Kieleke
Faktaa suomen kielen oppiaineesta

 

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus on suurehko oppiaine humanistisessa tiedekunnassa. Oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen ja koostuu kahdesta linjasta, suomen kielestä ja suomalais-ugrilaisesta kielentutkimuksesta. Pääaineopiskelijoita on suomen kielen linjalla noin 350 ja opettajia ja tutkijoita yli 20. Suomen kielen linjan opetustarjonta on monipuolista. Se ei rajoitu suomen kielen opettamiseen suomea äidinkielenään puhuville, vaan siihen lukeutuvat myös Suomen kielen ja kulttuurin opinnot ulkomaalaisille ja Viron kielen ja kulttuurin opinnot. Suomen kielen linjan pääasiallinen opetushenkilökunta koostuu professoreista, lehtoreista ja yliopisto-opettajista.

Professorit opettavat etenkin syventävien opintojen kursseja. Lisäksi professorit vetävät seminaareja ja ohjaavat pro gradu -tutkielmia ja muita opinnäytetöitä. Opettamisen lisäksi professorit tekevät aktiivisesti tutkimusta. Kaisa Häkkinen, joka on myös suomen kielen linjan esimies, tutkii kirjakielen historiaa, sanastoa ja sanojen etymologiaa. Marja-Liisa Helasvuon erikoisaloja ovat morfologia, syntaksi, kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkimus sekä keskusteluntutkimus. Tuomas Huumon erikoisaloja taas ovat kognitiivinen kielitiede, kielioppi, semantiikka ja kontrastiivinen kielentutkimus.

Lehtorit ja yliopisto-opettajat opettavat suurimman osan perus- ja aineopintojen kursseista. Opettamisen lisäksi he tekevät myös tutkimusta. Krista Ojutkangas tutkii kieliopillistumista ja on tehnyt muun muassa vertailevaa kielentutkimusta virosta ja suomesta. Paula Sjöblomin erikoisalaa on nimistöntutkimus, ja hän on perehtynyt erityisesti kaupalliseen nimistöön. Kirsi-Maria Nummilan erityisaloja ovat sanastontutkimus, sananmuodostus ja vanha kirjasuomi. Viron kieltä ja kulttuuria opettava Eve Mikone on erikoistunut ekspressiivisanaston tutkimiseen. Heidän lisäkseen on opettajia, jotka antavat opetusta pääasiassa muille kuin suomen kielen opiskelijoille. Kirsti Siitonen vastaa Suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta ulkomaalaisille ja Ulla Palomäki Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opetuksesta. Tommi Kurki puolestaan opettaa kirjallista viestintää humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Suomen kielen opettajatuutorina toimii oppiaineen tohtorikoulutettava (ent. assistentti), joka on tohtorinväitöskirjaa tekevä jatko-opiskelija. Hän huolehtii opiskelijoiden neuvonnasta ja myös tiettyjen kurssien opetuksesta. Myös muut linjan jatko-opiskelijat eli tutkijakoulutettavat saattavat tarpeen mukaan osallistua opetukseen.

Toimistosihteeri Hannele Pajulalta saa apua monissa käytännön asioissa, kuten tentteihin ilmoittautumisessa. Toimistosihteerin tavoittaa vastaanottoaikoina päivittäin.

Suomen kielen linjalla on myös muuta henkilökuntaa. Lauseopin arkisto sekä erilaiset projektit ja tutkimushankkeet työllistävät tutkijoita ja tutkimusavustajia. Tutkijakoulutettavat tekevät omaa väitöstutkimustaan. Muutamien kurssien opetuksesta voi vastata tuntiopettaja. Suomen kielessä on töissä myös harjoittelijoita, jotka ovat omia opiskelijoitamme. Lisäksi on dosentteja, jotka luennoivat omasta erikoisalastaan. He ovat väitelleitä tohtoreita ja tietyn alan asiantuntijoita, jotka voivat olla sekä henkilökunnan piiristä että oman yliopiston ulkopuolelta.

 

Kirsi-Maria Nummila

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot

Toimitus:
kieleke.toimitus@gmail.com
kieleke@lists.utu.fi

 • Päätoimittajat:
 • Elina Peltonen | elainp@utu.fi
 • Anniina Lautkankare | aslaut@utu.fi
 • Toimittajat:
  Joanna Penttala | joanna.j.penttala@utu.fi
  Vilma Ranta | verant@utu.fi
  Mariette Oksanen | masoks@utu.fi
 • Mea Lampinen | mea.s.lampinen@utu.fi
Kielekkeen tekstaripalsta

Lähetä viestisi palstalle alla olevan linkin kautta.

https://forms.gle/fMGKYQPfHdk11xWV8