Verkko-Kieleke suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestölehti0509129976
kieleke@lists.utu.fi

Akateemiset aakkoset

Yliopiston aloittaminen on monelle jännittävä paikka, ja akateeminen sanasto voi tuntua aluksi kryptiseltä. Ei hätää – Kieleke on koonnut uusille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille lyhyen sanakirjan, jossa avataan akateemisen maailman ja opiskelijaelämän keskeiset termit!

Näistä ei myöskään kannata ottaa stressiä – tuutorit ja yliopiston henkilökunta perehdyttävät sinut akateemisen maailman kiemuroihin tarkemmin orientaatioviikoilla.

 

A

Ainejärjestö – Tietyn oppiaineen opiskelijoiden edunvalvontaa ja vapaa-ajan toimintaa järjestävä yhdistys. Turun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö on Kanta ry ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoiden Sugri ry.

Aineopinnot – Jonkin aineen perusopintojen jälkeen suoritettava opintokokonaisuus, joka syventää perusopinnoissa hankittuja tietoja. ks. Perusopinnot

Akateeminen vartti – Jos luento on merkitty alkamaan tasatunnilla, alkaa se yleensä 15 minuuttia yli.

Approt – Opiskelijatapahtuma, jossa kerätään leimoja kiertelemällä baareissa. Turussa järjestettäviä approja ovat esimerkiksi Aurasoudut, Glöggrundan, Pikkulaskiainen sekä Akateeminen aurajokilaivurintutkinto (AATU).

Arcanum – Humanistisen tiedekunnan rakennus Yliopistonmäen juuressa.

Assarin ullakko – Kampuksen opiskelijaravintoloiden kulmakivi, josta löytyy opiskelijalounas jokaiseen makuun.

 

B

Beaani – Osakuntajuttuja ks. Osakunta

 

C

Campussport –  Tarjoaa Turun korkeakouluopiskelijoille liikuntapalveluita, kuten ryhmäliikuntaa ja kuntosaliaikoja.

 

D

Dynamo eli Dynkky – Kulttimainetta nauttiva tunnelmallinen yökerho Turun kaupunginkirjaston läheisyydessä.

 

E

Ei – Varsin hyödyllinen kieltoverbi, jota kannattaa käyttää runsaasti, jos oma jaksaminen on kortilla tai muuten vaan tuntuu siltä. On myös täysin ookoo sanoa ”ei” esimerkiksi alkoholille.

Exam – Yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä. Exam-tentit suoritetaan varaamalla tenttiaika tenttiakvaarioista, joita löytyy ympäri kampusta.

 

F

Feeniks-kirjasto – Yliopistonmäellä sijaitseva Turun yliopiston pääkirjasto. Kielitiedettä käsittelevät kirjat, kuten tenttikirjat löydät Feeniksiltä.

Fennisti – Henkilö, joka harjoittaa suomen kielen tutkimus- tai opiskelutoimintaa.

Fennougristi – Henkilö, joka harjoittaa suomalais-ugrilaisten kielen tutkimus- tai opiskelutoimintaa.

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Joillakin aloilla fukseja kutsutaan myös esimerkiksi pilteiksi (luonnontieteelliset alat, osa vieraista kielistä), fetuksiksi (lääketieteellinen) tai pupuiksi (kauppatieteet), mutta meillä ei sorruta moiseen.

 

G

Galilei eli tuttavallisemmin Galtsu – Agorassa sijaitseva opiskelijaravintola, jonka kahviosta saa kätevästi napattua kahvin mukaan luennolle.

Gradu – Kirjoitetaan sitten joskus.

 

H

Haalarit – Opiskelijan univormu, jota kannetaan opiskelijatapahtumissa. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen fuksit hankkivat haalarinsa itse tuutorien avustuksella. Kanta ry:n haalarit ovat valkoiset ja Sugri ry:n mustat.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma – Jokaisen opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen suoritusaikataulusta. Laaditaan yhdessä opettaja- ja opiskelijatuutoreiden kanssa.

Humanitas – Turun ylipiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö, joka valvoo humanistiopiskelijoiden etua ja järjestää opiskelijatapahtumia, kuten sitsejä ja bileitä.

Hämeenkatu 1 eli Hämppi – Osoite, josta löydät suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen henkilökunnan tilat.

 

I

IFUSCO – Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen vuosittainen kansainvälinen konferenssi.

Intranet – Yliopiston tietojärjestelmä, jonka syövereistä löytyy todennäköisesti vastaus kysymykseen kuin kysymykseen, jos vain jaksaa etsiä.

 

J

Joo – Varsin hyödyllinen partikkeli, jota kannattaa käyttää esimerkiksi opiskelijatapahtumiin pyydettäessä, sillä niissä tapaa uusia ihmisiä. Muista kuitenkin, että aina voi sanoa myös ”ei” (ks. Ei).

JOO-opinnot eli joustavan opinto-oikeuden opinnot – Opiskelijan on mahdollista suorittaa esimerkiksi sivuaineopintoja myös jossakin toisessa Suomen yliopistossa. Näistä löydät lisätietoja yliopiston verkkosivuilta.

 

K

Kandidaatintutkielma – Noin 20-sivuinen tieteellinen tutkielma, joka kirjoitetaan yleensä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintutkinto – Alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan ennen maisterintutkintoa. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK).

Kanta ry – Turun ylipiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö. ks. Ainejärjestö

Kieli- ja viestintäopinnot – Tutkinnon osana suoritettavia pakollisia opintoja, kuten puheviestintä ja ruotsi.

Kirjatentti – Kurssisuoritusmuoto, jossa kurssi tentitään lukemalla määrätty kirjallisuus.

Kokonaisuusmerkintä – Kun opiskelija saa jonkin opintokokonaisuuden suoritettua (esim. perusopinnot), niistä haetaan kokonaisuusmerkintä. Kokonaisuusmerkinnän hakukäytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kokonaisuusmerkinnät haetaan Intranetistä löytyvän lomakkeen avulla.

 

L

Laitos – Tiedekunnan alaisuudessa toimiva yksikkö. Humanistisessa tiedekunnassa laitoksia on kaksi: Kieli ja käännöstieteiden laitos (johon suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus kuuluu) sekä Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen laitos.

Lepo – Maaginen ihmeaine, jota opiskelija tarvitsee selvitäkseen opinnoistaan ja opiskelijariennoista. Suositeltavaa nauttia runsaissa määrin.

Lukkarikone – Sovellus, jolla opiskelija pystyy suunnittelemaan lukujärjestyksensä.

 

M

Maisterintutkinto – Ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoista tulee filosofian maistereita (FM) ja heillä on valittavanaan kaksi maisterivaiheen erikoistumissuuntaa: Kieliasiantuntijuuden linja (KIAS) sekä Kielen oppimisen ja opettamisen linja (KOOT). Valinta tehdään yleensä kolmantena opiskeluvuonna kandiseminaarin yhteydessä.

Marilyn eli Lyni – Eerikinkadulla sijaitseva Turun vanhin yökerho ja opiskelijabileiden kiistaton ykkössijainti.

Moodle – Turun yliopiston käyttämä verkko-oppimisalusta, jonne opettajat laittavat esimerkiksi luentodioja.

Muut opinnot – Opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään opintokokonaisuuteen.

 

N

Noppa – ks. Opintopiste

 

O

Opintokokonaisuus – Tietyistä kursseista muodostuva kokonaisuus, esimerkiksi jonkin oppiaineen perusopinnot.

Opintopiste eli tuttavallisemmin noppa – Kurssisuorituksesta saa tietyn määrän opintopisteitä riippuen sen vaativuudesta ja työmäärästä.

Opiskelijakortti – Sähköinen tai muovinen lärpäke, jolla opiskelija voi todistaa opiskelijastatuksensa esimerkiksi saadakseen opiskelija-alennuksia. Opiskelijakortin saa tilattua esimerkiksi Frankin kautta.

Osakunnat – Maakuntaperinteitä ylläpitäviä opiskelijajärjestöjä, joiden toimintaan ovat tervetulleita kaikkien oppiaineiden opiskelijat.

Osakuntasali – Yo-talo B:n alakerrassa sijaitseva tila, jossa järjestetään esimerkiksi sitsejä.

Osma ry – Suomen kielen opiskelijoiden valtakunnallinen järjestö. Kahdesti vuodessa järjestettävä Osma-tapahtuma kokoaa Suomen fennistit samaan kaupunkiin kokoustamaan, kisailemaan ja sitsaamaan (tosin korona-aikana etäyhteyksin).

 

P

Peppi – Turun yliopiston käyttämä opintotietojärjestelmä, jossa esimerkiksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja ilmoittaudutaan kursseille. Pepistä löydät myös esimerkiksi opinto-oppaan ja opintosuorituksesi. Tuutorit opastavat Pepin käytön orientaatioviikolla.

Perusopinnot – Oppiaineen perusteet sisältävä opintokokonaisuus. Suoritetaan ennen aineopintoja.

Proffan kellari – Tunnelmallinen baari kampusalueella. Soveltuu niin opiskeluun kuin peli-illanviettoihinkin.

Pääaine – Se aine, josta opiskelija suorittaa tutkintonsa. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus jakautuu perusopintojen jälkeen kahteen pääaineeseen – suomen kieleen ja suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen. Pääainevalinta tehdään fuksivuoden keväänä.

 

Q

Q-talo – Ylioppilaskylän keskellä sijaitseva Turun yliopiston ylioppilaskunnan juhlatila, jossa järjestetään opiskelijatapahtumia, kuten sitsejä.

 

R

Rajat – Oman jaksamisensa rajoja kannattaa tarkkailla pitkin opiskeluja, erityisesti korona-aikana. On täysin ok esimerkiksi keventää lukujärjestystään, jos tuntuu, että työmäärä kasvaa liian suureksi. Ks. Ei

 

S

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan. Opiskelijakulttuurin kiistaton suola.

Sivuaine – Pääaineen rinnalla opiskeltavia oppiaineita, joilla opiskelija laajentaa osaamistaan. Valitaan ammattihaaveiden ja oman mielenkiinnon mukaan. Sivuaine voi olla suppea (pelkät perusopinnot) tai laaja (perus- ja aineopinnot). Joissain tapauksissa sivuaineesta voi opiskella jopa syventävät opinnot. Turun ylipiston laajan sivuainevalikoiman löydät Pepistä.

Speksi – Opiskelijoiden keskuudessa suosittu käsikirjoitettu teatterinäytelmä, joka sisältää improvisaatioelementtejä. Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden speksi on nimeltään Turkulainen humanistispeksi.

Sugri ry – Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ainejärjestö. (ks. Ainejärjestö)

Syventävät opinnot – Aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot, jotka nimensä mukaisesti syventävät opiskelijan tietämystä hänen oppialastaan. Suoritetaan maisterivaiheessa.

 

T

Tentti – Yleensä kurssin lopuksi suoritettava kuulustelu kurssin aiheista.

Tiedekunta – Turun yliopistossa on yhteensä kahdeksan tiedekuntaa. Kieli- ja käännöstieteiden laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Tiedon portaat – Hämeenkadulta Yliopistonmäelle nousevat portaat, joissa viime tipassa luennolle kiirehtivä opiskelija voi saavuttaa kohtuullisen hengästymisen asteen.

TYS eli Turun ylioppilaskyläsäätiö – Opiskelija-asuntoja tarjoava säätiö Turussa. TYS:in asuntokohteita löytyy pitkin Turkua, mutta tunnetuin niistä lienee yliopiston tuntumassa sijaitseva Ylioppilaskylä.

TYY eli Turun ylipiston ylioppilaskunta – Turun yliopiston opiskelijoiden etuja valvova järjestö, johon kaikki Turun yliopiston opiskelijat kuuluvat.

 

U

Unica – Opiskelijaravintolayritys, jonka alaisuuteen esimerkiksi Turun yliopiston kampusalueen opiskelijaravintolat kuuluvat.

Utu-sähköposti – Yliopiston sähköposti, jollainen kaikilla yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnan jäsenillä on. Kannattaa lukea päivittäin.

 

V

Volter – Turun yliopiston kirjastojärjestelmä, jonka kautta pystyy etsimään ja varaamaan kirjaston aineistoja.

Vuosijuhlat – Järjestöjen akateemisista juhlista arvokkaimmat.

 

W

Wabu – Ei lobu.

 

X

X – Roomalainen numero 10, jonka voi bongata luentosalien etsimisen yhteydessä.

 

Y

YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö – Tarjoaa terveyspalveluita korkeakouluopiskelijoille.

 

Z

Zoom – Yliopiston käyttämä videokonferenssipalvelu, jonka kautta etäyhteyksin pidetyt luennot ja opiskelijajärjestöjen etätapahtumat usein järjestetään.

 

Å

Åbo Akademi – Turussa sijaitseva ruotsinkielinen yliopisto.

 

Ä

Äänne- ja muotorakenne eli ämri – Yksi fuksivuoden rakastetuimmista kursseista.

 

Ö

Bar Ö – Turun pääkirjaston lähellä sijaitseva tunnelmallinen baari, jossa järjestetään esimerkiksi runoiltoja.

 

 

Ilkka Olkku
Kirjoittaja on neljännen vuoden suomen kielen opiskelija ja yksi Kielekkeen toimittajista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot

Toimitus:
kieleke.toimitus@gmail.com
kieleke@lists.utu.fi

 • Päätoimittajat:
 • Elina Peltonen | elainp@utu.fi
 • Anniina Lautkankare | aslaut@utu.fi
 • Toimittajat:
  Joanna Penttala | joanna.j.penttala@utu.fi
  Vilma Ranta | verant@utu.fi
  Mariette Oksanen | masoks@utu.fi
 • Mea Lampinen | mea.s.lampinen@utu.fi
Kielekkeen tekstaripalsta

Lähetä viestisi palstalle alla olevan linkin kautta.

https://forms.gle/fMGKYQPfHdk11xWV8